Privacystatement

Het privacy statement van Houtbouw ‘t Zand B.V., gevestigd te ’t Zand (NH) verschaft informatie over de persoonsgegevens die wij verwerken van (toekomstige) opdrachtgevers voor het produceren en monteren van prefab elementen. Wij vinden het belangrijk om duidelijkheid te verstrekken over het doel waarvoor wij persoonsgegevens verzamelen, hoe wij deze gebruiken, beschermen en de rechten die u heeft inzake uw persoonsgegevens. Dit privacy statement kan van tijd tot tijd eenzijdig worden gewijzigd.

Indien u na het lezen van het privacy statement nog vragen heeft of een klacht over de uitvoering dan kunt u contact opnemen met :

Houtbouw ’t Zand B.V.
Industrieterrein Kolksluis
t.a.v. de directie
Prins Clausweg 9
1756 BJ ’T ZAND
Tel: 0224-590079
Mail: info@houtbouwelementen.nl

Recht op inzage

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw gegevens of wanneer uw wilt weten welke gegevens wij van u hebben opgeslagen en voor welk doel dan heeft u wettelijk recht op inzage in uw gegevens. Desgewenst kunt u bezwaar maken tegen de verwerking en ons schriftelijk verzoeken om de gegevens aan te passen of te verwijderen. Wij wijzen u er op dat wij dergelijke verzoeken verifiëren en beoordelen of wij aan uw verzoek kunnen en mogen voldoen.

Gegevensverwerking

Indien u bij ons een offerte aanvraagt of een opdracht verstrekt aan ons worden uw gegevens opgeslagen en de gegevens van uw klant t.b.v. de levering op de bouwlocatie en in verband met de garantie op de door ons geleverde producten en diensten. Alle technische gegevens, tekeningen en rapportages van uw opdracht worden door ons opgeslagen. Wij handhaven deze registratie ook na het verstrijken van de garantietermijn tenzij de registratie niet langer actueel blijkt te zijn.

Uw gegevens worden, m.u.v. wettelijke voorschriften, alleen gedeeld met derden in verband met het uitbesteden van bijvoorbeeld constructieberekeningen, tekeningwerk, leveringen van materialen en diensten t.b.v. de uitvoering van de opdracht. Met al deze partijen sluiten wij om uw privacy te beschermen verwerkingsovereenkomst af .

Verkoop- en marketingactiviteiten

De registratie van klantgegevens vindt plaats om inzage te hebben in de diversiteit van de offerteaanvragen en opdrachten. Wij gebruiken uw gegevens voor bedrijfsmatige analyses. De gegevens die voor de benchmark verstrekt worden aan de branchevereniging bevatten geen persoonsgegevens. Voor verkoop- en marketingactiviteiten dienen de gegevens om goed inzicht te hebben in de vraag vanuit de markt zodat wij onze producten en diensten kunnen afstemmen en ontwikkelen conform de vraag vanuit de markt.

Camera’s:

Industrieterrein Kolksluis waar onze panden, opslagplaatsen en parkeergelegenheden zich bevinden zijn beveiligd door middel van camera’s met kentekenregistratie en er wordt gesurveilleerd . De beveiliging wordt uitgevoerd door Deko Alarm.

Gegevensopslag:

Onze digitale gegevens worden op onze eigen servers opgeslagen en op externe servers. Deze dienstverlening is uitbesteed. Met deze partij is een verwerkersovereenkomst afgesloten. De data opslag voldoet aan ISO 27001. Onze website slaat geen persoonsgegevens op. Wel worden er gegevens bijgehouden in Google analytics.