Vorige week vrijdag heeft er een grote brand gewoed in de loods van Firma Sneekes en Zn. aan de Koning Willem II-weg in ’t Zand. De loods en het woonhuis zijn volledig verwoest. Wij willen graag ons medeleven uitspreken naar de familie Sneekes en de medewerkers  van het bedrijf. Wij wensen ze veel sterkte toe de komende tijd.

Naast de grote schade voor de Firma Sneekes heeft ook Houtbouw ’t Zand enige schade geleden. Wij huurden een gedeelte van de loods voor de opslag van materialen en producten die gereed stonden voor aflevering. Helaas bleek dat ook een aantal van onze elementen verloren zijn gegaan. Met de gedupeerden is meteen contact opgenomen . Uiteraard zijn we goed verzekerd tegen dergelijke schade. We stellen alles in het werk om de elementen zo snel opnieuw te produceren en te leveren. De hulp  van onze medewerkers, het begrip van de gedupeerde afnemers en de spontaan aangeboden vervangende opslagruimte door ondernemers op industrieterrein Kolksluis, waarderen wij zeer!